Kolaudační souhlas

Kolaudace je úřední postup, který musí proběhnout před tím, než začne být užívána určitá právě dokončená stavba. Kolaudační souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad, poté, co provede závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.

Naši zástupci Vás budou zastupovat při závěrečné prohlídce, kdy bude stavební úřad zkoumat splnění následujících podmínek uvedených v § 119 odst. 2 stavebního zákona:

  • „zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, a
  • zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu.
  • Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.“

Rychlý kontakt

+420 312 248 694

info@ibh-kladno.cz

IBH s.r.o.
Poděbradova 3178, Kladno
ukázat na mapě »

Realizované projekty

Další Předchozí

Kompletní kontakty

Zobrazit další realizace

Tvorba webových stránek: Creative Vision s.r.o.
Redakční systém 4site CMS