D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí

D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí
Investiční náklady (vč. DPH): 14,258 mld. Kč
Termín realizace: 09/2009 – 09/2013
Místo stavby: D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Druh služeb: TDI

Stavba dálnice D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí v délce 25,01 km je rozdělena do 5 úseků v rámci dvou částí stavby:

První je úsek D3 0307 A Tábor – Soběslav o celkové délce stavby 16,295 km v kategorii D 27,5/120. Součást stavby tvoří 3 mimoúrovňové křižovatky (MÚK), 12 dálničních mostů, 13 nadjezdů přes dálnici. Dále bude v rámci výstavby provedena rekonstrukce stávajícího dvou pruhu v délce 1,550 km a čtyřpruhu v délce 3,514 km v kategorii D 26,5/120 (včetně 1 MÚK). Náklady na rekonstrukci nejsou zahrnuty do způsobilých výdajů. Vedle mostu přes rybník Koberný (stavba 0307 B) a Černovický potok (stavba 0307 C) jsou navrženy na trase další velké mosty. S uvedenými mosty činí celkové délka mostů na trase dálnice Tábor – Soběslav 2 424 m.

Úsek D3 0307 B most přes rybník Koberný představuje výstavbu dálničního mostu o celkové délce stavby 0,575 km, v kategorii D 27,5/120. Jde o konstrukci ze spřaženého ocelo-betonového komorového nosníku o 8 polích s rozpětím hlavního pole 73 m s monolitickou železobetonovou mostovkou.

Úsek D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka představuje výstavbu dálničního mostu o celkové délce stavby 0,765km, v kategorii D 27,5/120. Jedná se o spojitou konstrukci o 25 polích z prefabrikovaných nosníků spřažených deskou z dodatečně předpjatého betonu, samostatná konstrukce pro každý dopravní směr. Založení je na pilotách.

Úsekem D3 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí je výstavba trasy dálnice o celkové délce stavby 8,715 km, v kategorii D 27,5/120. Součást stavby tvoří 2 MÚK, 8 dálničních mostů, 3 nadjezdy přes dálnici. Největším objektem celé trasy je most přes trať ČD, původní silnici I/3 a celé údolí Lužnice v délce cca 1 km. Uvedený mostní objekt je součástí samostatné stavby 0308 B.

Úsek D3 0308 B představuje výstavbu zmíněného dálničního mostu přes Lužnici o celkové délce stavby 1,063 km, v kategorie D 27,5/120. Technicky je most řešen jako dva samostatné mosty o 22 respektive 21 polích o rozpětí 30 až 65 m, v příčném řezu jednokomorového uspořádání. Součástí stavby jsou rovněž přeložky dotčených sítí a komunikací.

Rychlý kontakt

+420 312 248 694

info@ibh-kladno.cz

IBH s.r.o.
Poděbradova 3178, Kladno
ukázat na mapě »

Realizované projekty

Další Předchozí

Kompletní kontakty

Zobrazit další realizace

Tvorba webových stránek: Creative Vision s.r.o.
Redakční systém 4site CMS